2006

Pareidólia

Pareidolia je druh ilúzie alebo nesprávneho vnímania, kedy je nejaký nejasný podnet jasne vnímaný ako niečo alebo niekto. Medzi niektoré príklady pareidolie patrí rozpoznávanie tváre Ježiša Krista v spálenej tortille alebo poranení stromu, obrazu Panny Márie v oblaku alebo na dlážke na verejných toaletách, tváre Matky Terezy v škoricovej šiške alebo rozpoznávanie muža na Mesiaci alebo tváre na Marse.

Za normálnych okolností poskytuje pareidolia psychologické vysvetlenia pre mnohé bludy založené na zmyslovom vnímaní. Napríklad, vysvetľuje mnohé zjavenia UFO a počutia záhadných správ v nahrávkach púšťaných odzadu. Pareidolia vysvetľuje zjavenia Elvisa, Yetiho i Lochnessskej príšery. A tiež vysvetľuje, prečo niektorí ľudia vidia na fotografii oblasti Cydonia na Marse tvár alebo budovy.

Avšak za klinických okolností niektorí psychológovia podporujú pareidoliu ako prostriedok na pochopenie pacienta. Azda najneslávnejšie známym príkladom tohto typu klinickej procedúry je *Rorschachov test atramentovou škvrnou.

Astronóm Carl Sagan si myslí, že schopnosť ľudí vidieť tváre v torillách, oblakoch, škoricových šiškách atď. je vývojová črta. Píše: len čo dieťa začne vidieť, rozoznáva tváre a teraz vieme, že táto schopnosť je v našom mozgu pevno naprogramovaná. Tie deti, ktoré pred miliónmi rokov neboli schopné rozoznať tvár, sa na ňu menej usmievali, a mali menšiu šancu, že si získajú srdcia svojich rodičov a tým aj menšiu šancu prosperovať. Dnes takmer každé batoľa rýchlo spozná ľudskú tvár a reaguje na ňu vyškerenou [sic] grimasou (Sagan, 45).

Možno. A možno nie. V každom prípade Saganove vysvetlenie tváre na Marse je menej kontroverzné než jeho vysvetlenie našej fascinácie tvárami. V roku 1976 orbitálna sonda Viking poslala na Zem niektoré zábery z Marsu, ktoré vyzerali ako tvár, ale o ktorých NASA povedala, že ide len o hru svetla a tieňa. Niektorí si vzali toto vysvetlenie ako bezpečný znak toho, že vedci niečo taja. Pár inžinierov a počítačových špecialistov digitálne vylepšilo obrázky NASA. A tak čoskoro vzniklo tvrdenie, že tvár je sochou ľudskej bytosti umiestnenej neďaleko mesta, ktorého chrámy a opevnenia je tiež možné vidieť. Niektorí sa začali čudovať: boli tieto postavené tými istými bytosťami, ktoré vybudovali staroveké letiská v Peru a ktorí teraz s nami komunikujú cez zložité symboly vysekané v kruhoch v obilí? Iní povýšili zázrak
na úroveň viery, založenej síce na minimálnych dôkazoch, ale na o to väčšej predstavivosti. Saganove prozaickejšie vysvetlenie tváre na Marse je také, že ide o eróziu, vetry a iné prírodné sily (Sagan, 52-55).

Možno je tvár na Marse dielom toho istého umelca, ktorý vytvoril Turínske plátno. Tí, ktorí sa pozreli lepšie, videli istú rodinnú podobnosť. Viď súvisiace položky o starovekých astronautoch, Sičinovi a Velikovskom.

Ďalšie čítanie

· The Face on Mars by Sally Stephens, Astronomical Society of the Pacific

· Malin Space Science System "Face on Mars" page

· The Face and Other Unusual Objects on Mars by Mark J. Carlotto

· Illusionworks

· Sagan, Carl. The Demon-Haunted World - Science as a Candle in the Dark (New York: Random House, 1995).

· Schick, Jr.,Theodore and Lewis Vaughn How to Think About Weird Things, (Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, 1995), ch. 3.

 

*Pozn. prekladateľa: Rorschachov test je určený na skúmanie psychologickej osobnosti človeka podľa toho, akú má jednotlivec predstavivosť pri pohľade na náhodné kvapky atramentu

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár