Text Box: Úvod
Text Box: Skeptikov slovník je práca profesora Roberta T. Carrolla z Kalifornskej univerzity v Davise. 
Jeho texty nám pripomínajú, že aj keď príroda dala človeku jedinečný nástroj - mozog, málo sa na neho spoliehame. Ako by sme skôr verili iným ako sami sebe a svojmu intelektu.
Základnou snahou skeptikov pritom nie je spochybnovať neznáme a neprebádané, len upozorniť, že "skôr ako prijmeme nejaké tvrdenie, skúsme najprv trochu porozmýšlať." Často je to veľmi užitočné... 
Skeptici, na rozdiel od mnohých iných, nekričia, nehádajú sa, iba vecne argumentujú. Prezentujú svoje názory bez emócií a bez nátlaku. Používajú logiku, zbierajú fakty, robia z nich - a iba z nich - závery a potom sa opýtajú: "nie je pravdepodobnejšie, že je to skôr takto?" Je len na čitateľovi, aby si urobil vlastný názor.  Pomôcku už dostal - v podobe niečoho, čo Carroll nazýva "kritické uvažovanie" a niekto iný možno “sedliacky rozum”.
Je jasné, že predstavivosť, rozprávky, fantázia či ilúzie sú pre ľudí dôležité a skeptici o ne nechcú nikoho pripraviť. Chcú len, aby sme vedeli sami posúdiť, kedy ide o rozprávku, fantáziu či ilúziu a kedy o podvod, podfuk alebo o zarábanie na ľudskej hlúposti. Lebo je takmer isté, že v prevažnej väčšine ide hlavne o to posledné...
Ako vraví profesor Carroll, je celkom bežným omylom myslieť si, že byť oklamaný je to isté, ako byť hlúpy alebo bláznivý. A preto chce prostredníctvom Skeptikovho slovníka dosiahnuť, aby sme oklamaní neboli a využívali svoj intelekt viac.
Pre mňa samého, ako človeka, ktorý obdivuje ľudí obdarených schopnosťou logicky myslieť a jasne sa vyjadrovať, je Skeptikov slovník - uprostred toho dnešného stresu, zhonu po peniazoch a nepotrebných veciach, umelého zvýrazňovania živočíšneho a neduchovného, v guláši utáraných reklám a bezduchých filmov na kanáloch komerčných aj verejnoprávnych televízií, v prázdnosti bulváru a médiami predvádzaných pseudo-osobností či smotánky - niečo ako prameň čistej vody. Bol by som hlúpy, keby som sa nenapil... 
Text Box: The Skeptic's Dictionary  by Robert T. Carroll (www.skepdic.com) 
Text Box: Skeptikov slovník
Text Box: Aktuálny počet hesiel:
104