2006

Kirlianova fotografia

V roku 1939 Rus Seymon Kirlian náhodou zistil, že ak sa na predmet na fotografickej platni pôsobí elektrickým poľom vysokého napätia, na platni sa vytvorí obraz. Obraz vyzerá ako kolorovaná svätožiara alebo výboj koróny. Tvrdí sa, že takýto obraz je fyzickým prejavom duchovnej aury alebo "životnej sily", ktorá vraj obkolesuje každú živú bytosť.

Táto špeciálna metóda "fotografovania" predmetov je vraj cestou do paranormálneho sveta áur. V skutočnosti to, čo sa zaznamená na platňu, je dôsledok prírodných javov ako je tlak, elektrické uzemnenie, vlhkosť a teplota. Zmeny vo vlhkosti (ktoré môžu odzrkadlovať zmeny v emóciách), atmosferickom tlaku a napätí, okrem iného, vyvolajú rôzne "aury". Živé veci (ako sú bežne fotografované prsty) sú vlhké. Keď do živej veci vstúpi elektrina - za predpokladu, že na objekte je prítomná vlhkosť - vyvolá okolo fotografovaného objektu oblasť ionizácie plynu. Táto vlhkosť sa prenesie z objektu na povrch emulzie fotografického filmu a spôsobí zmenu v elektrickom náboji na filme. Ak by sa fotografia urobila vo vákuu, kde nie je prítomný žiadny ionizovaný plyn, neobjavil by sa žiadny Kirlianov obraz. A ak by Kirlianov úkaz skutočne vznikal v dôsledku nejakého paranormálneho fundamentálneho živého energetického poľa, nemal by v obyčajnom vákuu zmiznúť. (Hines) Objavili sa aj tvrdenia, že Kirlianovou fotografiou je možné zachytiť "fantómové končatiny", to znamená, že ak položíme na platňu list a potom ho roztrhneme napoly a "odfotografujeme", na obrázku uvidíme celý list. Toto však nemá nič spoločné s paranormálnymi silami, skôr so zvyškami počiatočného odtlačku celého listu, alebo to možno súvisí aj s podvodom.

Parapsychologička Thelma Mossová popularizovala Kirlianovu fotografiu ako diagnostický lekársky nástroj vo svojich knihách Elektrické telo (1979) a Pravdepodobnosť nemožného (1983). Bola presvedčená, že Kirlianov postup sú otvorené dvere do "bioenergetiky" astrálneho telesa. Mossová prišla na UCLA uprostred svojho života a dosiahla tam doktorát z psychológie. Experimentovala a vychvaľovala účinky LSD a striedavo sa liečila na celý rad psychologických problémov, ale dokázala prekonať svoje osobné problémy a stala sa profesorkou na Neuropsychiatrickom ústave pri UCLA. Jej výskumy sa orientovali na paranormálne témy ako aury, levitácia a duchovia. Jedným z jej obľúbených subjektov na UCLA bol Uri Geller, ktorého "fotografovala" niekoľkokrát. Mossová zomrela v roku 1997 vo veku 78.

Mossová vydláždila cestu pre iných parapsychológov, ktorí špekulovali nad tým, že Kirlianova "fotografia" je
1Rosettským kameňom parapsychológie. Teraz budú môcť pochopiť také veci, ako je akupunktúra, chi, orgonová energia, telepatia atď. a tiež diagnostikovať a liečiť všetko, čo nás trápi. Napríklad, bioelektrografia je vraj ..

„...
metóda skúmania biologických objektov na základe interpretácie obrázku s koronárnym výbojom získaného tak, že na fotopapier alebo na moderné videozáznamové zariadenie sme pôsobili vysokonapäťovým elektromagnetickým poľom. Jeho hlavným použitím je rýchly, lacný a relatívne neinvazívny prostriedok na diagnostické vyhodnotenie fyziologických a psychologických stavov.

Spoľahlivosť diagnostikovania chorôb fotografovaním áur však nie je veľmi vysoká. Bioelektrografiu by sme si nemali mýliť s ezogenickou kolorpunktúrou, terapiou Petra Mandela, ktorá zjednocuje akupunktúru a Kirlianovu fotografiu. Žiadnu z týchto Kirlianových metód diagnostikovania nezamieňajme za iné druhy lekárskej fotografie, ako sú napr. rontngenová alebo fotón-pozitrónová počítačová tomografia, zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie, a iné užitočné lekárske zobrazovacie metódy, z ktorých žiadna nemá nič spoločné s aurami.Poznámka

1) Kameň z Rosetty, mesta v servernom Egypte objavený napoleonským vojakom v roku 1799. Znamenal prelom v egyptológii, pretože pomocou neho sa podarilo po prvý krát rozlúštiť egyptské hieroglyfy

ďalšie čítanie

 

· Viď originálny text v Slovníku skeptika.

· http://www.kirlianlab.com/ (28.10.2005)

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár