2006

Na tomto mieste sa budú objavovat správy a zaujímavosti zo Skeptikovho slovníka, informácie o novo preložených alebo aktualizovaných položkách apod.

Táto verzia Skeptikovho slovníka pochádza z pôvodných položiek uverejňovaných na www.skepdic.com v rokoch 1998-2002. Robert Carroll, ktorý medzitým vydal svoj slovník aj v *knižnej podobe, svoje dielo priebežne dopĺňa a aktualizuje, preto nebudú všetky položky v slovenskom preklade zhodné s aktuálnym originálom.

Ako mi to čas dovolí, budem sa snažiť túto slovenskú verziu dopĺňať.

                                                                              2006 © Vladimír Luknár

Nové heslá:

31.1.2006: Liečba delfínmi

1.2.2006: Reťazové listy

3.2.2006: Pyramídiotizmus

21.3.2006: Projekt Alpha

1.4.2006: Q-Ray® náramok

14.4.2006: Aura

15.4.2006: Reinkarnácia (verzia 2006), Rolfing, Sanpaku

18.12.2006: Ovládanie mysle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* http://www.amazon.com/gp/product/0471272426/002-6955003-6374425?v=glance&n=283155

The Skeptic's Dictionary  by Robert T. Carroll

Novinky

Skeptikov slovník